Strona poprawnie działa w przeglądarkach IE 8.0 i wyżej, Firefox 3.6 i wyżej, Chrome 9 i wyżej, Opera 11 i wyżej oraz na platformie mobilnej iPhone, Android, Windows Mobile 6 i wyższe, Windows Phone 7 i wyższe.
X

SYSTEM PROGNOZOWANIA ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

FORECASTING OF AIR POLLUTION PROPAGATION SYSTEM

Prognozowane stężenia zanieczyszczeń powietrza w woj. małopolskim Prognoza na jutro po godz.14 LT
średnie dobowe - 24h
średnie godzinowe - 1h
PM10
Pył zawieszony PM10
PM2.5
Pył zawieszony PM2.5
NO2
Dwutlenek azotu NO2
SO2
Dwutlenek siarki SO2
Dziś
Jutro
×
×
×
×
POZIOM STĘŻEŃ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

NISKI ŚREDNI WYSOKI BARDZO WYSOKI RYZYKOWNY

Prezentowane prognozy informują o przewidywanych prawdopodobnych poziomach stężeń zanieczyszczeń powietrza. W związku z tym, istnieje ryzyko, że prognozy się nie sprawdzą, tzn. przewidywane poziomy stężeń zanieczyszczeń powietrza mogą zostać zawyżone lub zaniżone w stosunku do poziomów, które wystąpią w rzeczywistości.

Zalecane sposoby zachowania prozdrowotnego
w zależności od poziomu stężeń zanieczyszczeń powietrza

na podstawie informacji opracowanej przez Katedrę Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM


Pył zawieszony PM10 i PM2.5 (drobny)

Poziom stężeń

Stężenie PM10

[μg/m3]

Stężenie PM2.5

[μg/m3]

Zalecany sposób zachowania

średnie
24-godz.

średnie
1-godz.

średnie
24-godz.

średnie
1-godz.

ryzykowny

> 300

> 600

> 180

> 360

Kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, choroby płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia (stany pozawałowe i zaburzenia rytmu serca) powinny bezwzględnie ograniczyć do minimum czas przebywania, a szczególnie unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

Pozostałym zaleca się rezygnację z wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu i zaniechanie palenia papierosów.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

200 - 300

400 - 600

120 - 180

240 - 360

bardzo wysoki

150 - 200

300 - 400

90 - 120

180 - 240

Kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, choroby płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia (stany pozawałowe i zaburzenia rytmu serca) powinny ograniczyć do minimum czas przebywania, a szczególnie unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

Pozostałym zaleca się unikanie wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu i ograniczenie palenia papierosów.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

100 - 150

200 - 300

60 - 90

120 - 180

wysoki

75 - 100

150 - 200

45 - 60

90 - 120

Kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, choroby płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia (stany pozawałowe i zaburzenia rytmu serca) powinny ograniczyć czas przebywania oraz unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

Pozostałym zaleca się zredukowanie czasu i intensywności wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

50 - 75

100 - 150

30 - 45

60 - 90

średni

40 - 50

80 - 100

25 - 30

50 - 60

Kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, choroby płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia (stany pozawałowe i zaburzenia rytmu serca) powinny rozważyć ograniczenie wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

30 - 40

60 - 80

20 - 25

40 - 50

niski

15 - 30

30 - 60

10 - 20

20 - 40

-

0 - 15

0 - 30

0 - 10

0 - 20


×

Zalecane sposoby zachowania prozdrowotnego
w zależności od poziomu stężeń zanieczyszczeń powietrza

na podstawie informacji opracowanej przez Katedrę Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM


Dwutlenek siarki SO2

Poziom stężeń

Stężenie SO2

[μg/m3]

Zalecany sposób zachowania

średnie
24-godz.

średnie
1-godz.

ryzykowny

> 175

> 500

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby przewlekle chore na astmę, schorzenia układu oddechowego i sercowo-naczyniowego powinny bezwzględnie unikać przebywania na otwartym powietrzu.

Osoby chore w przypadku zaostrzenia objawów powinny skonsultować się z lekarzem.

Pozostali powinni ograniczyć do minimum wysiłek fizyczny na otwartym powietrzu.

155 - 175

440 - 500

bardzo wysoki

145 - 155

410 - 440

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby przewlekle chore na astmę, schorzenia układu oddechowego i sercowo-naczyniowego powinny unikać przebywania na otwartym powietrzu.

Osoby chore w przypadku zaostrzenia objawów powinny skonsultować się z lekarzem.

Pozostali powinni ograniczyć wysiłek fizyczny na otwartym powietrzu.

135 - 145

380 - 410

wysoki

130 - 135

365 - 380

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby przewlekle chore na astmę, schorzenia układu oddechowego i sercowo-naczyniowego powinny ograniczyć wysiłek fizyczny na otwartym powietrzu.

125 - 130

350 - 365

średni

100 - 125

280 - 350

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby przewlekle chore na astmę, schorzenia układu oddechowego i sercowo-naczyniowego powinny rozważyć ograniczenie wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

75 - 100

210 - 280

niski

40 - 75

110 - 210

-

0 - 40

0 - 110


×

Zalecane sposoby zachowania prozdrowotnego
w zależności od poziomu stężeń zanieczyszczeń powietrza

na podstawie informacji opracowanej przez Katedrę Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM


Dwutlenek azotu NO2

Poziom stężeń

Stężenie NO2

[μg/m3]

Zalecany sposób zachowania

średnie
24-godz.

średnie
1-godz.

ryzykowny

> 200

> 400

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby ze skłonnościami do zachorowań na stany zapalne górnych i dolnych dróg oddechowych, a także osoby z astmą i chorobami układu sercowo-naczyniowego powinny bezwzględnie unikać przebywania na otwartym powietrzu.

Zaleca się zaniechanie palenia papierosów.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

160 - 200

320 - 400

bardzo wysoki

140 - 160

280 - 320

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby ze skłonnościami do zachorowań na stany zapalne górnych i dolnych dróg oddechowych, a także osoby z astmą i chorobami układu sercowo-naczyniowego powinny unikać przebywania na otwartym powietrzu.

Zaleca się ograniczenie palenia papierosów.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

120 - 140

240 - 280

wysoki

110 - 120

220 - 240

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby ze skłonnościami do zachorowań na stany zapalne górnych i dolnych dróg oddechowych powinny ograniczyć czas przebywania na otwartym powietrzu.

100 - 110

200 - 220

średni

80 - 100

160 - 200

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby ze skłonnościami do zachorowań na stany zapalne górnych i dolnych dróg oddechowych powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania na otwartym powietrzu.

60 - 80

120 - 160

niski

30 - 60

60 - 120

-

0 - 30

0 - 60


×
Serwis internetowy FAPPS powstał w ramach projektu rozwojowego własnego NR14-0013-10/2010 „Utworzenie systemu prognozowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza, opartego o meteorologiczne modele mezoskalowe oraz dyspersyjny model obłoku”, realizowanego w IMGW-PIB, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zakład Modelowania,Klimatologii i Ochrony Atmosfery IMGW - PIB