Strona poprawnie działa w przeglądarkach IE 8.0 i wyżej, Firefox 3.6 i wyżej, Chrome 9 i wyżej, Opera 11 i wyżej oraz na platformie mobilnej iPhone, Android, Windows Mobile 6 i wyższe, Windows Phone 7 i wyższe.
X

SYSTEM PROGNOZOWANIA ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

FORECASTING OF AIR POLLUTION PROPAGATION SYSTEM

Pył zawieszony

Zalecane sposoby zachowania prozdrowotnego
w zależności od poziomu stężeń zanieczyszczeń powietrza

na podstawie informacji opracowanej przez Katedrę Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM


Pył zawieszony PM10 i PM2.5 (drobny)

Poziom stężeń

Stężenie PM10

[μg/m3]

Stężenie PM2.5

[μg/m3]

Zalecany sposób zachowania

średnie
24-godz.

średnie
1-godz.

średnie
24-godz.

średnie
1-godz.

ryzykowny

> 300

> 600

> 180

> 360

Kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, choroby płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia (stany pozawałowe i zaburzenia rytmu serca) powinny bezwzględnie ograniczyć do minimum czas przebywania, a szczególnie unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

Pozostałym zaleca się rezygnację z wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu i zaniechanie palenia papierosów.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

200 - 300

400 - 600

120 - 180

240 - 360

bardzo wysoki

150 - 200

300 - 400

90 - 120

180 - 240

Kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, choroby płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia (stany pozawałowe i zaburzenia rytmu serca) powinny ograniczyć do minimum czas przebywania, a szczególnie unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

Pozostałym zaleca się unikanie wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu i ograniczenie palenia papierosów.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

100 - 150

200 - 300

60 - 90

120 - 180

wysoki

75 - 100

150 - 200

45 - 60

90 - 120

Kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, choroby płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia (stany pozawałowe i zaburzenia rytmu serca) powinny ograniczyć czas przebywania oraz unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

Pozostałym zaleca się zredukowanie czasu i intensywności wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

50 - 75

100 - 150

30 - 45

60 - 90

średni

40 - 50

80 - 100

25 - 30

50 - 60

Kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, choroby płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia (stany pozawałowe i zaburzenia rytmu serca) powinny rozważyć ograniczenie wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

30 - 40

60 - 80

20 - 25

40 - 50

niski

15 - 30

30 - 60

10 - 20

20 - 40

-

0 - 15

0 - 30

0 - 10

0 - 20


Serwis internetowy FAPPS powstał w ramach projektu rozwojowego własnego NR14-0013-10/2010 „Utworzenie systemu prognozowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza, opartego o meteorologiczne modele mezoskalowe oraz dyspersyjny model obłoku”, realizowanego w IMGW-PIB, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zakład Modelowania,Klimatologii i Ochrony Atmosfery IMGW - PIB