Strona poprawnie działa w przeglądarkach IE 8.0 i wyżej, Firefox 3.6 i wyżej, Chrome 9 i wyżej, Opera 11 i wyżej oraz na platformie mobilnej iPhone, Android, Windows Mobile 6 i wyższe, Windows Phone 7 i wyższe.
X

SYSTEM PROGNOZOWANIA ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

FORECASTING OF AIR POLLUTION PROPAGATION SYSTEM

Dwutlenek siarki

Zalecane sposoby zachowania prozdrowotnego
w zależności od poziomu stężeń zanieczyszczeń powietrza

na podstawie informacji opracowanej przez Katedrę Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM


Dwutlenek siarki SO2

Poziom stężeń

Stężenie SO2

[μg/m3]

Zalecany sposób zachowania

średnie
24-godz.

średnie
1-godz.

ryzykowny

> 175

> 500

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby przewlekle chore na astmę, schorzenia układu oddechowego i sercowo-naczyniowego powinny bezwzględnie unikać przebywania na otwartym powietrzu.

Osoby chore w przypadku zaostrzenia objawów powinny skonsultować się z lekarzem.

Pozostali powinni ograniczyć do minimum wysiłek fizyczny na otwartym powietrzu.

155 - 175

440 - 500

bardzo wysoki

145 - 155

410 - 440

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby przewlekle chore na astmę, schorzenia układu oddechowego i sercowo-naczyniowego powinny unikać przebywania na otwartym powietrzu.

Osoby chore w przypadku zaostrzenia objawów powinny skonsultować się z lekarzem.

Pozostali powinni ograniczyć wysiłek fizyczny na otwartym powietrzu.

135 - 145

380 - 410

wysoki

130 - 135

365 - 380

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby przewlekle chore na astmę, schorzenia układu oddechowego i sercowo-naczyniowego powinny ograniczyć wysiłek fizyczny na otwartym powietrzu.

125 - 130

350 - 365

średni

100 - 125

280 - 350

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby przewlekle chore na astmę, schorzenia układu oddechowego i sercowo-naczyniowego powinny rozważyć ograniczenie wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

75 - 100

210 - 280

niski

40 - 75

110 - 210

-

0 - 40

0 - 110


Serwis internetowy FAPPS powstał w ramach projektu rozwojowego własnego NR14-0013-10/2010 „Utworzenie systemu prognozowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza, opartego o meteorologiczne modele mezoskalowe oraz dyspersyjny model obłoku”, realizowanego w IMGW-PIB, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW - PIB