Strona poprawnie działa w przeglądarkach IE 8.0 i wyżej, Firefox 3.6 i wyżej, Chrome 9 i wyżej, Opera 11 i wyżej oraz na platformie mobilnej iPhone, Android, Windows Mobile 6 i wyższe, Windows Phone 7 i wyższe.
X

SYSTEM PROGNOZOWANIA ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

FORECASTING OF AIR POLLUTION PROPAGATION SYSTEM

Oferta

Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza oferuje wykorzystanie systemu FAPPS w:

  1. Ocenie wpływu istniejących i projektowanych emitorów na środowisko w zakresie jakości powietrza.

  2. Ocenie efektów aerosanitarnych planowanych zmian urbanizacyjnych oraz konsekwencji wygaszania istniejących emitorów oraz zmian w układzie komunikacyjnym.

  3. Wsparciu modelowym procesu podejmowania decyzji przez administrację rządową i samorządową w zakresie ograniczania emisji z obszarów działalności od tych organów zależnych.

  4. Zapewnieniu danych wejściowych dla systemów sterowania emisją w zakładach przemysłowych, jeśli sterowanie emisją ma na celu ograniczenie jej negatywnego wpływu na środowisko.

  5. Osłonę meteorologiczną niebezpiecznych procesów technologicznych.

  6. Operacyjne modelowanie stref zagrożeń w przypadku nadzwyczajnych awarii, skutkujących uwolnieniem do atmosfery niebezpiecznych substancji.

  7. Ocenach modelowych jakości powietrza.

  8. Przygotowaniu map warunków anemologicznych dużej rozdzielczości pomocnych w lokalizacji elektrowni wiatrowych.


Istnieje możliwość przystosowania systemu do modelowania rozprzestrzeniania pożarów lasów. Zapraszamy Lasy Państwowe i Państwową Straż Pożarną do wspólnego składania wniosku o dofinansowanie przygotowania takiego rozwiązania.Serwis internetowy FAPPS powstał w ramach projektu rozwojowego własnego NR14-0013-10/2010 „Utworzenie systemu prognozowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza, opartego o meteorologiczne modele mezoskalowe oraz dyspersyjny model obłoku”, realizowanego w IMGW-PIB, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW - PIB