Strona poprawnie działa w przeglądarkach IE 8.0 i wyżej, Firefox 3.6 i wyżej, Chrome 9 i wyżej, Opera 11 i wyżej oraz na platformie mobilnej iPhone, Android, Windows Mobile 6 i wyższe, Windows Phone 7 i wyższe.
X

SYSTEM PROGNOZOWANIA ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

FORECASTING OF AIR POLLUTION PROPAGATION SYSTEM

Polecamy

Polecane portale internetowe


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) http://powietrze.gios.gov.pl/


Portal GIOŚ o jakości powietrza http://www.gios.gov.pl/


Ministerstwo Środowiska (MŚ) http://www.mos.gov.pl/


Ekoportal Centrum Informacji o Środowisku http://www.ekoportal.gov.pl/


Europejska Agencja Środowiska http://www.eea.europa.eu/pl


Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami http://www.kobize.pl


The European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP) http://www.emep.int/


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie http://www.krakow.pios.gov.pl/


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach http://www.katowice.pios.gov.pl/


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie http://www.wios.rzeszow.pl/


Wrota Małopolski http://www.malopolska.pl/


Magiczny Kraków http://www.krakow.pl/


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego http://www.malopolskie.pl/


Urząd Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/


AIR SILESIA http://www.air-silesia.eu/


AIRPOMERANIA http://www.airpomerania.pl/


CHMU Czech Hydrometeorological Institute http://www.chmi.cz/


CITY – DELTA European Modelling Exercise http://aqm.jrc.ec.europa.eu/citydelta/


WMO World Meteorological Organization http://www.wmo.int/


POGODYNKA http://www.pogodynka.pl/


WHO World Health Organization http://www.who.int/


Serwis internetowy FAPPS powstał w ramach projektu rozwojowego własnego NR14-0013-10/2010 „Utworzenie systemu prognozowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza, opartego o meteorologiczne modele mezoskalowe oraz dyspersyjny model obłoku”, realizowanego w IMGW-PIB, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW - PIB