Strona poprawnie działa w przeglądarkach IE 8.0 i wyżej, Firefox 3.6 i wyżej, Chrome 9 i wyżej, Opera 11 i wyżej oraz na platformie mobilnej iPhone, Android, Windows Mobile 6 i wyższe, Windows Phone 7 i wyższe.
X

SYSTEM PROGNOZOWANIA ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

FORECASTING OF AIR POLLUTION PROPAGATION SYSTEM

Normy jakości powietrza

Normy dla prognozowanych zanieczyszczeń powietrza

wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu


Zanieczyszczenie powietrza

Normy stężeń ze względu na ochronę zdrowia


Pył zawieszony PM10


 • mieszanina stałych i ciekłych cząstek o średnicy mniejszej niż 10 μm (mikrometrów) znajdujących się w powietrzu w postaci aerozolu

 • w skład cząstek wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne takie jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo-a-piren), a także alergeny takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów

 • szkodliwy dla oczu (spojówki) i układu oddechowego (nos, gardło, płuca)

Poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego: 40 μg/m3


Poziom dopuszczalny stężenia średniego 24-godzinnego: 50 μg/m3

(przekroczenie tego poziomu dozwolone 35 razy w ciągu roku)


Poziom informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego stężenia średniego 24-godzinnego: 200 μg/m3


Poziom alarmowy stężenia średniego 24-godzinnego: 300 μg/m3Pył zawieszony PM2.5

(drobny)


 • mieszanina stałych i ciekłych cząstek o średnicy mniejszej niż 2,5 μm (mikrometrów) znajdujących się w powietrzu w postaci aerozolu

 • w skład cząstek wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne takie jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo-a-piren), a także alergeny takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów

 • niebezpieczny dla układu oddechowego (dociera do pęcherzyków płucnych) i układu krążenia (przenika do naczyń krwionośnych i krwiobiegu)


Poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego:

w latach 2013-2014: 26 μg/m3

w roku 2015: 25 μg/m3

w roku 2020: 20 μg/m3Dwutlenek azotu NO2


 • brunatny gaz o ostrym zapachu, silnie toksyczny dla układu oddechowego i odpornościowego

 • powstaje m.in. w wyniku utlenienia tlenku azotu NO

 • w wilgotnym powietrzu z NO2 tworzy się kwas azotowy HNO3 (składnik kwaśnego deszczu)

Poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego: 40 μg/m3


Poziom dopuszczalny stężenia średniego 1-godzinnego: 200 μg/m3

(przekroczenie tego poziomu dozwolone 18 razy w ciągu roku)


Poziom alarmowy stężenia średniego 1-godzinnego: 400 μg/m3Dwutlenek siarki SO2


 • bezbarwny gaz o gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe (nos, gardło, płuca)

 • w wilgotnym powietrzu z SO2 tworzy się kwas siarkowy H2SO4 (składnik kwaśnego deszczu)

Poziom dopuszczalny stężenia średniego 24-godzinnego: 125 μg/m3

(przekroczenie tego poziomu dozwolone 3 razy w ciągu roku)


Poziom dopuszczalny stężenia średniego 1-godzinnego: 350 μg/m3

(przekroczenie tego poziomu dozwolone 24 razy w ciągu roku)


Poziom alarmowy stężenia średniego 1-godzinnego: 500 μg/m3Serwis internetowy FAPPS powstał w ramach projektu rozwojowego własnego NR14-0013-10/2010 „Utworzenie systemu prognozowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza, opartego o meteorologiczne modele mezoskalowe oraz dyspersyjny model obłoku”, realizowanego w IMGW-PIB, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zakład Modelowania,Klimatologii i Ochrony Atmosfery IMGW - PIB